CEO là gì

CEO là gì ? CEO viết tắt từ thuật ngữ tiếng anh với nghĩa "giám đốc điều hành" – chief executive officer. Trong văn hóa kinh doanh, ở một số công ty thì tổng giám đốc điều hành (CEO) cũng thường là chủ tịch hội đồng quản trị. Cá biệt, một người.....